چرا دکتر محمد مصدق؟

 در حال ساختمان و درست کردن محتویات این وب سایت هستیم

در باره کسی که این پایگاه انترنتی را گذاشته است

جواب: من دکتر جهانگیر تقی پور عضو کالج سلطنتی جراحان انگلیس و اسکاتلند هستم و فعلا در لندن انگلیس زندگی مینکم

من اين پايگاه انترنتى و تمام محتويات آنرا تهيه كرده ام و مسئولیت آنرا بعهده میگیرم

 

هدف از برپائی این پایگاه انترنتی چیست؟

 جواب: برای اطلاع رسانی - بخصوص برای نسل جوان ایران و سایر فارسی زبانان 

 

چرا شما؟ افراد مطلع تری از تو وجود دارند و در باره شادروان دکتر محمد مصدق خیلی ها نوشته اند؟

جواب: من هیچ ادعائی ندارم ولی فکر میکنم مدتی در مورد تاریخ ایران و دکتر محمد مصدق  مطالعه کرده ام. خود من عقیده دارم که حرفائی برای زدن دارم که شاید مقداری با گفتاری که تاکنون در باره شادروان دکتر محمد مصدق دیده ام مقداری فرق کند. من هیچ نسبتی با دکتر مصدق و اطرافیانش ندارم و پی منفعت مالی نیستم و تعصبی نسبت به دکتر محمد مصدق ندارم و برعکس امید دارم این نوشتجات با عث نوشتجات بیشتر در  باره دکتر محمد مصدق و دورانش شود و با عث شناخت بشتر دکتر محمد مصدق شود چون هدف برملا کردن واقعات است بخصوص که هنوز بعضی کسانی که در دوران بوده اند زنده اند و می توانند کمک کنند

   

چرا فقط برای دکتر محمد مصدق؟

 جواب: با توجه به محدودت ها و بااولويت بندى شخصى ام به اين نتيجه رسيدم که به برداشت من شادروان دکتر محمد مصدق و ياران وفادارش از تمام همه سیاسیون و رهبران دیگر ایران در تمام دوران تاریخ مدرن و معاصر ایرانزمین بهتر بوده اند و سزاوارترند

البته شکی ندارم که عاشقان خدمت به ايرانزمين كم  نبوده اند و نیستند و آنها را برای همیشه ارج نهاده و گرامی میداریم

 

منظورت از تاریخ مدرن و یا معاصر ایران چیست؟

 جواب: اغلب افراد با استفاده از این کلمات مبدا تاریخی بخصوصی را در نظر دارند گرچه برداشت آنها نسبی است. برای من از اول پیدایش خاندان صفویه تاریخ معاصر و نوین کشورمان شروع می شود - گر چه صفویه مهر و امضای خودشان را بااستفاده از دین روی افکار و اجتماع و بطورکلی فرهنگ ما حک کردند برای من تاریخ مدرن و معاصر ایران نیز از همین درون شروع می شود که کشورمان مورد توجه اروپائیان برای استفاده از آن قرار گرفت و از نظر سیاسی این دخالتها در اواخر دوره قاجار اوج میگیرد و امتداد پیدا میکند. بنابراین بنظر من از زمانی که اروپائیان جای پای پیاده کردن سیاستهای استعماری خود را در ایران مییابند این تاریخ شروع می شود ... چون بعضی از یادداشتها تاریخی حکایت از آن دارد که سران کشورهای اروپائی از نیروی دولت عثمانی و پیشرفت آن در اروپا بسیار ناخشنود بودند و همین منابع تاریخی حکایت میکنند که رهبران کشورهای اروپائی شدیدا بیم شکست کامل در مقابل دولت مسلمان و خلافت عثمانی داشتند و به همین دلیل در پی چاره جوئی در سال 1499 میلادی برای مقابله با نیروهای دولت مقتدر عثمانی شاه اسماعیل جوان و متعصب های طرفدار او را در اردبیل علم و با دادن سازوبرگ و تشویق بجان دولت عثمانی انداختند و با این کار خویش - بطور تقریبا دائم دولت عثمانی را در ضلع شرقی خود مشغول زدوخورد با شیعه گران صفویه نگه داشتند که دولت عثمانی دیگر فرصت و قدرت حمله به اروپا را نداشته باشد. همانطوریکه میدانیم اروپائیان به کمک و دخالت در اوضاع ایران در تمام دوران صفویه و قاجارها و بعد ادامه دادند و حتی در زمان پادشاهان مقتدری از سلسله صفویه مانند شاه عباس کبیر با فرستادن برادران شرلی و تعلیم ارتش و دادن مهمات جنگی به او چنان کمکی کردند که توانست روی دولت عثمانی فشار بسیار بیاورد و حتی عثمانی را شکستی بدهد و این حمایت های ضدعثمانی غرب به دولت های مختلف ایران ادامه داشت تا سرانجام دولتهای اروپائی موفق شدند که درلت عثمانی را بعداز جنگ جهانی اول در سال 1924  از کار كاملا بیندازند و خلیفه عثمانی جهان اسلام شکست را پذیرفت ولی فرد وطن پرست و دلیری بنام آتاترک (مصطفی کمال پاشا) تفنگش را بزمین نگذاشت تا توانست قسمتی از سرزمین دولت عثمانی را که شامل کشور ترکیه کنونی است نگه دارد 

 

چرا شادروان دکتر محمد مصدق از همه بهتر بوده است؟

جواب: هیچ کس کامل و بدونه عیب و اشنباه نیست و شکی نیست که دکتر محمد مصدق نیز نارسائی هائی شاید داشته - ولی رویهمرفته دکتر محمد مصدق نه تنها در حد توان خویش در آن زمان براى ايرانزمين زحمت كشيد بلكه بفهم من مهمتر اینست که دکتر مصدق قادر بود که در زمان خود یک انقلاب فکری در جامعه ایران بوجود آورد و نور امید در قلب میلیونها ایرانی بتاباند. دکتر محمد مصدق منشی مردمی و عزمی راسخ برای کمک کردن به آنها و بهبود مسیر زندگی آنها داشت و هیچوقت هم مثل بعضی دیگر آنها را به اجنبی ها نفروخت. بنظر من حرکت ضداستعمارى دکتر محمد مصدق در ایران دو حسن متمایز داشت؛ اول اینکه دکتر محمد مصدق بر روی شراکت و پشتیبانی مردمی حرکت میکرد. دکتر محمد مصدق در ارتباط ممتد با مردم ایران بود و برای اولین بار رهبری در ایران برای افکار عمومی مردم عادی احترام قائل می شد و دکتر محمد مصدق بخواست مردم احترام میگذاشت. بنظر میرسد که دکتر محمد مصدق در ذهنش دقیقا برنامه مشخصی داشت. دکتر محمد مصدق طی سالیان دراز در میان جامعه ایران نظر افرادی را که در جامعه آن روز از نظر سیاسی «آگاه» بودند بخود جلب کرد و بمرور آنها را به نیروئی قوی و مردمی تبدیل کرد. دکنر محمد مصدق رهبری غیر مذهبی بود که به او اعتماد کرده بودند تا «استقلال ملی» انها را احیا کند. گر چه دکتر محمد مصدق مسلمان بود و مانند اکثریت ملت ایران شیعه بوده، دکتر محمد مصدق خواست ملی ملت ایران را ارج می نهاد در اصلاح قانون انتخابات اصرار شدید داشت چون از نوکر صفتی اغلب آنها شرم داشت و مانند هرایرانی دیگر آرزوی داشتن سیاسیون مستقل و مردمی را داشت. دکتر محمد مصدق آگاه بود که استقلال بدونه پشتیبانه ارزی مفهومی ندارد و ملی کردن صنعت نفت و در دست گرفتن کامل اداره و بهره برداری از سرمایه ملی نفت ایران را در راس برنامه های خود قرار داده بود. بطور خلاصه بنظر من دکتر محمد مصدق با پا گرفتن در طبقه اشراف ایران و تجربه شغلی و اجتماعی و معاشرتی از دردهای اجتماع ایران و نوکر صفتی قاجاریان آگاه شده بود. دکتر محمد مصدق با رفتن بفرنگ و زحمت فراوان خود را به دانش و روش درمان دردهای اجتماع ایران مصلح ساخت. در بازگشت به ایران دکتر محمد مصدق   بامتانعت عمل کرد و در این دوره بود که با گاهی ظاهر شدن در عرصه سیاسی ایران دکتر محمد مصدق شناختی از حکومت پهلوی و گردانده گان آن پیدا کرد و سر انجام مانند پزشکی حاذق جهت درمان سیاست بیمار و وابسته ایران وارد عمل شد چون در دوران ده 1320 هجری شمسی  دکتر محمد مصدق بچهره ئی وطن دوست و مردمگرا تبدیل شد که اقتدار وطن دوستی او قلب میلیونها ایرانی را مملو به عشق نسبت بخود کرده بود و سرانجام زمانی که احساس کرد که با برسرراه برداشتن مرحوم سپهبد زرم آرا موقعیتی مساعد برای عملی کردن آرزوهای مردم ایران بوجود آمده است پا بعرصه نخست وزیری گذاشت. از خصوصیات بارز دکتر محمد مصدق عمل کردن او با عزمی راسخ بود. دکتر محمد مصدق را بانی  مکتبی سياسى جدید در ایران میدانند که بعداز دکتر محمد مصدق نیز به رشد خود ادامه داده است و بحرکتی ملی گرا با تمام خو و خصلت ایرانی تبدیل شده است که برای کسی مثل من نیز مایه افتخار است که در مورد عقاید و افکار باتکیه بر سندهای تاریخی مطالعه نمایم. شکی نیست که آرزوها ی دکتر محمد مصدق برای بدست گرفتن استقلال ملی در محیطی دموکراتیک  هنوز در جامعه ما زنده است و حتی بعضی از مذهبیون از نزدیک شدن به این افکار و مرام بدشان نمی آید. شکی نیست که کردار و گفتار دکتر محمد مصدق برروی اعتماد بنفس عمومی و احساس غرور 'ايرانى' بودن در جامعه ایران اثر مثبت گذاشته و بنظر ميرسد كه دكتر محمد مصدق با چشم باز و دوراندیشی دست به اقداماتى جسورانه و بی مانند در تاریخ ایران زد و پای آنها نیز مردانه ایستاد و با این کار خود به اجنبی های مغرور خارج از ایران با دهن کجی فهماند که افرادی لایق و وطن دوستی هم در ایران یافت می شوند و از نظر داخلی دکتر محمد مصدق قادر بوده که حد اقل از نظر روانى نيرويى ملی و ضد استعماری در تمام اعضای كالبد اين وطن غمديده بدمد و حتی عقیده براینست که خیزش ضد استعماری دکتر محمد مصدق به حرکتهای اسقلال طلبی در بقیه کشورها هم کمک کرد.

 

چه معيارى بکار گرفته یی كه دكتر محمد مصدق را بهتر از بقيه در تمام تاریخ معاصر ایران ميدانی؟

جواب: اين فقط نظر شخصى منست

گرچه قضاوت درباره افراد نظر شخصى است ولی خوبی و بدیها تقریبا بین المللی هستند گر چه گاهی كسى كه درنظر يك نفر خوب در نظر فرد ديگر فردى بد تلقى میشود چنین عقاید متضاد کم یابند - جز در موارد عقیدتی مثلا اختلاف نظر حل نشدنی بین ادیان و فرقه ها و مرام های سیاسی. البته فرهنگ ما نیز با كشورهاى غربى كه معيارهاى ارزيابى خصوصيات فردى را استفاده ميكنند فرق دارد اما با كمى تامل ميتوان دريافت كه خيلى از اين خصوصيات شخصى افراد مثل؛ صداقت، راستگويى، فهم و درايت و وفادارى و ميهن گرايى همه جا خوبند و چهار خصلت شخصى بيزار و زننده مثل؛ دروغگويى، ستمگرى تزوير و خودنمايى در همه فرهنگها بد هستند

در ميان كسانى كه اين خصوصيات را پيشنهاد كرده اند ٥٥٥ خصلت بوسيله نرمن اندرسون در ١٩٦٨ هنوز وزنه يى با خود در محافل تحقيقى ميكشند. در صورت تمايل اصل مطلب را اينجا دسترسى و بخوانيد

http://projects.ori.org/lrg/PDFs_papers/Category-breadth.pdf

ميتوانم اين را اضافه كنم با توجه به اوضاع بحرانى آن دوران و فرهنگ ما - بفهم من شادروان دكتر محمد مصدق در خدمتگذارى بمردم و ميهن صداقت داشته بعمق وظيفه اش وافق و در انجام اين وظايف وفادار و در با حس درايت و زیرکی كمر بخدمت مردم و ايرانزمين بسته بود و بنظر میرسد که در تمام دوران طولانى سياسى خويش شادروان دكتر محمد مصدق با آگاهی از گذشته پر افتخار ایران قبل از حمله اعراب و اسلام و تکیه برروی نیروی مردم در صدد بوده تا تابوی شکسته نفسی و فرمان برداری سیاسیون و رهبران کشور را از سفارتهای اجنبی بااقتدار در هم بشکند و این درک و فهم و بمرحله اجرا در آوردن این سیاست نه تنها جرعت و اقتدار میخواهد بلکه احتیاج نقشه تدریجی و عظم راسخ می طلبد  که دکتر مصدق اسرافی و در ناز و نعمت بدونه هیچ جشم داشتی هدیه مینش و مردمش نمود به امید اینکه راه بردگی را ملت را عوض کند

 

دکتر محمد مصدق فقط حدود 28 ماه نخست وزیر بود - آیا میتوان بطریقی کار برد دولت او را محاسبه کرد؟  آيا ميتوان كميت و كيفيت را بيك نسبت در كارهاى تحقيقى علمى اندازه گرفت؟

جواب: بهتر است که اول فرق بین چند و چون و يا كميت را با كيفيت یادآوری کنم که كمبت را ميتوان بطور ساده و با دقت بيشتر در كارهاى تحقيق نشان داد ولي متاسفانه راهى ساده براى اندازه گيرى كيفيت وجود ندارد. براى روشن شدن اين تفاوت با استفاده از کمیت یعنی بکاربردن اعداد و ارقام ميتوان نشان داد كه دخل و خرج ادارات مختلف و در نتيجه دولت دكتر محمد مصدق با نخست وزيران قبل از او ويا بعد از او چه تفاوتهايى داشته (كميت) و در همین مدت نسبتا کوتاه بهتر بوده ولى اينكه آيا خود دكتر محمد مصدق و يا مردم خوشحال تر در آن زمان بودند نمی توان بدرستی با ارقام و از راهاى تحقيقى نسبتا ساده «کیفیت» زمدگی در آن دوران را نیز مقایسه کرد. چون بجای کمیت که معمولا با حساب و اعداد سر و کار داریم در محاسبات کیفیت مسایل عاطفی و جنبه های نظر شخصى فرد وارد می شوند که مشکل است آنها را با ارقام و حساب و كار علمى نشان داد. امروزه برای درک كيفيت در مسايل اجتماعى شرکتها و دولتها با نظرخواهى - نظر مشتريان را جویا می شوند و جالب است که دکتر محمد مصدق بیش از شصت سال پبش با مخالفان سرسخت داخلی که خود را دایه ملت حساب میکردند جنگید و آنرا باکمک اجنبی ها بمخالفان باخت.

 

ما حرکتهای ضد استعماری دیگر داشته ایم چرا دکتر محمد مصدق سرتر از رهبران حرکتهاست؟

جواب: البته قبل از رویدادهای مشروطیت ما حرکتی دیگر که بنام تحریم تنباکو معروف شده است و در حدود سال 1280 هجری شمسی اتفاق افتاده داشته ایم. اما دکتر محمد مصدق نه تنها چندین بار در نفوذ و قدرت دادن بیشتر به اجنبی ها و دخالت بیشتر آنها در اوضاع داخلی ایران با شجاعت و از خود گذشته گی قد علم کرد برای نمونه  دکتر محمد مصدق یکی از چهار نماینده مجلس بود که به خلع احمدشاه و شاه شدن سردار سپه آن زمان (رضا خان میرپنج) رای مخالف داد و از تصویب شدن و دادن امتیاز نفت شمال ایران به کشور شوروی در مجلس بعد از برگشت قوام از روسیه جلوگیری کرد  - بلکه برخلاف رهبران نهضت های قبلی که سرانجام بدلیل بالا گرفتن اعتراضات آنها را به دخالت و وارد شدن بمیدان وادار کرده بودند حداقل بنظر میرسد که دکتر محمد مصدق آگاهانه پرچمداری حرکتهای ضد استمثاری در ایران حداقل از شهریور 1320 تا امرداد 1332 بوده و روش برخورد دکتر محمد مصدق در این حرکتهای ضد استعماری و ضد استثماری بیشتر مورد پسند افکار عمومی مردم دنیا بوده چون دکتر محمد مصدق باتکیه بر قانون برای احقاق حقوق مدنی ملت ستمدیده اش می جنگید و شاید بهمین دلیل هنوز سایه اعمال و افکار او  در جامعه ما قابل لمس، رهنمونی برای سایر کشورهای تحت ظلم و شکی نیست اینگونه مبارزات مدنی برای اجنبی های استعمارگر ترسناک بوده است.

 

وضعیت جهانی دکتر محمد مصدق در آن دوران چگونه بوده است؟

جواب: دکترمحمد مصدق از نظر افکار عمومی جهانی تا زمان نخست وزیری اش و رفتن به دادگاه بین اللملی لاهه و سفر به امریکا و سازمان ملل متحد بطور کلی فردی تقریبا نا شناخته بود گرچه در وزارتهای مختلف و از جمله بعنوان وزیر امور خارجه  ایران خدمت کرده بود.

از مدارک موجود چنین بر می آید که در گزارشهای مسئولان سفارت بریتانیا در تهران به لندن دکتر محمد مصدق را فردی مریض حال و خانه نشین قلمداد کرده اند و در گزارش های دوران نخست وزیری او تا زمانی که شادروان دکتر سید حسین فاطمی سفارت انگلیس را نبسته بود  گزارشهای اغراق آمیز و غرض آلود و بعد از بستن سفارت انگلیس بطور غیر مستقیم از بدست آوردن اطلاعات در مورد دکتر محمد مصدق از سفرای کشورهای مختلف در تهران از جمله سفیر فرانسه و حتی از اطلاغاتی که در تماسهایشان با مسئولان کشورهای همجوار بخصوص ترکیه میگرفتند استفاده میکردند.

شواهد تاریخی حاکی از آنست که كه در زمانى دكتر محمد مصدق هم در تمام دنیا مهمترين چهره سياسى جهان بوده كه رهبران كشورهاى دیگر در زمان رفتن به سازمان ملل مشتاق دست دادن و مصاحبت با او را بودند ولی زمانی بعد بعضی از آنها در براندازی او نقش داشتند گرچه هنوز نام دکتر محمد مصدق در محافل سیاسی به نيكى ياد مي شود. 

ایمیل

info@cosmeticsurgeryuk.com

Comments

There are no entries yet.
Please enter the code
* Required fields
Print Print | Sitemap
© Copyright, ahmadabadmossadegh.com حقوق قانونی محفوظ است